Spilledåser med valse

zylinder_spieldose

Spilledåser, der spiller ved brug af valse

Som det kan ses på ovenstående billede fremkommer tonerne på en valsespilledåse ved hjælp af en cylinder, hvori der er indsat et antal stifter. Foran valsen er fastgjort en tandkam med et antal tænder (tonetunger). Disse er spidse i enden mod valsen og afstanden er tilpasset således, at spidsen er placeret mellem valsens overflade og stifterne. Når valsen drejes (med uret) vil stifterne ramme undersiden af tandspidserne, hvorefter disse løftes og slippes igen, når stiften passerer videre “opad”. Herved sættes tanden i svingninger og afgiver en tone. Jo større og længere tanden er desto dybere bliver tonen. For at undgå for store tonetunger er de tænder, der skal spille de dybeste toner i regelen forsynet med en blyvægt på undersiden. Herved forøges vægten af tanden, hvorved frekvensen og dermed tonen bliver dybere, når tanden sættes i svingninger. Tonerne forstærkes gennem en klangbund, der består af en ofte tung metalramme, hvori hele værket er monteret. Den kasse, hvori værket i regelen er anbragt kan også afhænigt af størrelse og vægt forstærke lyden i spilledåsen.

De allermest simple værker, der oftest bruges i små legetøjsspilledåser er bygget således, at valsen drejes direkte med et håndsving via et enkelt tandhjul som udveksling. Hastigheden på afspilning varierer derfor med den hastighed, hvormed håndsvinget drejes. De større modeller er derimod opbygget som et urværk med fjeder, der trækkes op og derefter driver valsen rundt. Der indbygges et enkelt gear i valsens venstre side. På højre side er monteret et yderligere gear med flere tandhjul, der hæver omdrejningstallet på slutdrevet, som er en aksel med 2 vinger (en såkaldt “luftbremse”). Når akslen når den fastsatte rotationshastighed for valsen vil luftmodstanden sikre, at denne hastighed holdes konstant så længe der er spænding i fjerederen til at trække valsen rundt og dermed afspilles melodien med konstant hastighed. Start og stop foretages enten med en simpel arm eller på de større modeller med en “afbryder”, der stopper valsen, når melodien er spillet færdig.

Normalt svarer en valseomdrejning til melodilængden. Jo større diameteren på valsen er desto længere varer en omdrejning og dermed længden af melodien. På visse af de små modeller kan der dog være 2 melodier på en omdrejning. Går vi op i størrelse vil vi ofte se spilledåser, der kan spille flere melodier. Disse er konstrueret således, at der er anbragt flere sæt stifter på valsen med en lille forskydning på tværs mellem hvert stiftsæt. Når valsen har drejet en omgang og dermed spillet en melodi drejes en ekcentrisk møtrik et stykke. Denne står i forbindelse med en stift på højre side af valsen og drejningen bevirker, at hele valsen skubbes til venstre således, at et nyt sæt melodistifter placeres ud for tænderne på tandkammen. Når den sidste melodi er spillet skubbes valsen atter helt til højre ved hjælp af en fjeder på venstre side af dens aksel og forløbet af melodierne starter forfra. Disse modeller kan have fra 3 og op til 10-12 melodier på valsen med et imponerende antal stifter til følge. Ofte er der på indersiden af låget anbragt en melodifortegnelse. Denne er ofte på fransk, da mange spilledåser er fremstillet i Schweiz eller Frankrig. På nogle af de meget gamle modeller kan dette “Liederblatt” dog være fortæret af tidens tand. Antallet af toner afhænger af størrelsen på valse og tonekammen. De mindste spilledåser har ca. 12 toner og de allerstørste op til omkring 120 toner. Når vi taler om spilledåser med flere melodier vil der ofte være, 31, 42, 51, 72 eller 75 toner. Længden af de enkelte melodier bestemmes selvsagt af valsens diameter. Jo tykkere valse desto længere spilletid. Melodilængden på flermelodi-dåserne ligger i regelen mellem ca. 25 sekunder og 1 minut. Når vi er oppe i de helt store (og dyre:-)) modeller kan der yderligere være indbygget et antal stemte klokker og evt. en lilletromme, hvor knebler og trommestikker aktiveres gennem ekstra tandkamme.

 

SALGSLISTE FOR VALSESPILLEDÅSER:

Dåse med 2-delt rum til opbevaring af smykker med mere:

 

 

Valsespilledåse med 4 melodier:

MEDION DIGITAL CAMERA MEDION DIGITAL CAMERA

Her er der tale om en spilledåse fabrikeret i Schweiz af det verdensberømte firma Reuge i samarbejde med Thorens. Spilledåsen vurderes til at være fabrikeret omkring 1940 og er monteret i et blankpoleret skrin. Tonekammen er forsynet med 51 toner og der spilles en melodi pr. omdrejning af valsen, som derefter forskydes mod venstre, hvorefter en ny melodi spilles. Originalt titelblad på inderside af låget. Start og stop sker direkte med arm til venstre i værket. Spilledåsen er velspillende og kører mindst 2 melodiforløb på fuldt optræk.

Pris: 3.400- kr.

 

Valsespilledåse Saint Creux med 3 melodier:

MEDION DIGITAL CAMERA MEDION DIGITAL CAMERA

Denne spilledåse er fabrikeret af Reuge i Schweiz. Der er tale om et forholdsvis nyt eksemplar – altså ingen antikvitet. Modellen er meget karakteristisk for den ultimative kvalitet, der kendetegner Reuges spilledåser. Perfekt mekanisk værk, lyd og kabinet. Værket er beskyttet mod støv og berøring med en glasramme. Melodioversigt på indersiden af låget. Tonekammen er forsynet med 72 toner, hvilket giver en brilliant lyd med stor spændvidde i tonerne. Kabinettet er udført i blanktpoleret nøddetræ og bærer kun ganske svage spor af brug. Nøgle til optræk i bunden. Værket spiler et nummer pr. valseomdrejning, hvorefter valsen forskydes mod venstre til næste melodi. Melodierne startes og stoppes ved sideværts bevægelse af messingknappen foran på kabinettet. Inden stop spilles den igangværende melodi til ende. Nypris for denne model er 5.900 kr.

Pris: 4.650- kr.

 

Valsespilledåse med 8 melodier.

MEDION DIGITAL CAMERA MEDION DIGITAL CAMERA

Her er et pænt og meget gammelt eksemplar af en valsespilledåse med stor valse, der med sideforskydning spiller hele 8 melodier. Den må formodes at være bygget enten i Schweiz eller Frankrig omkring 1880. Den fremtræder i pæn og velholdt stand og er forsynet med en tonekam med 42 toner. Værket er i fin stand i relation til alderen og der er tale om en sjældent udbudt model. En træramme med glas beskytter værket og det originale titelblad for melodierne (på fransk) er bevaret flot. Denne spilledåse sælges som månedens tilbud til favørpris betydeligt under vurderingen:

Discountpris: 7.900 kr.

 

Valsespilledåse med stor tonekam og 8 forskellige melodier.

MEDION DIGITAL CAMERA MEDION DIGITAL CAMERA

Denne spilledåse er fabrikeret i Schweiz omkring 1880 og kan betegnes som et af de store gamle mesterværker inden for denne kategori. Den er udstyret med 72 toner og spiller hele 8 forskellige melodier med en melodi for hver omdrejning af valsen og forskydning til næste melodi. Instrumentet har netop gennemgået en gennemgribende restaurering udført af en verdensberømt dansk urmager, der også har spilledåser som sit speciale. Af samme årsag fremstår den i særdeles fin stand både mekanisk og med hensyn til kabinettet. Den er forsynet med autostop og vælgerarm til afspilning af samme melodi eller skift mellem disse.

Kontakt mig venligst for yderligere oplysninger og pris.

 

Valsespilledåse med stor tonekam, lilletromme og 8 stemte klokker. 6 melodier.

MEDION DIGITAL CAMERA MEDION DIGITAL CAMERA

Her er talt om et sandt pragteksemplar af en valsespilledåse med smukt træindlæg i låget. Værket er i særdeles god stand og nyrestaureret. Det specielle ved instrumentet, udover at det er forsynet med tonekam med hele 75 toner er indbygningen af en lilletromme samt 8 oktavstemte klokker. Udover den store tonekam styres trommen af en ekstra kam i venste side med tænder, der aktiverer trommestikkerne. I højre side er tilsvarende anbragt en ekstra kam, der styrer hamrene til klokkespillet. Alt er koordineret via stifterne på den meget brede messingvalse. Melodierne skiftes ved automatisk forskydning af valsen efter hver omdrejning og på grund af valsens anseelige diameter varer hver melodi omkring 50 sekunder. Melodiskift kan til- og frakobles. Desuden kan trommen slås fra med et håndgreb. Melodibladet på indersiden af låget er hånddekoreret med farvebilleder og rigtigt flot. Spilledåsen er fremstillet i Schweiz omkring 1890 og repræsenterer noget af datidens allerhøjeste produktkvalitet. Det er en stor og ganske tung sag, da klangbunden er meget kraftig. Desuden er der foretaget udskæringer i forreste og bageste kantliste og udspændt stof i udskæringerne for at forstærke lyden fra tromme og klokkespil. Jeg har indtil nu kun set meget få eksemplarer af denne type spilledåse udbudt, oftest fra USA, hvor mange samlere til mekaniske musikinstrumenter findes. For den kræsne samler, der vil ofre noget på kvalitet og avanceret teknik er dette et oplagt valg. Mål: 51x21x22 cm.

Kontakt mig venligst for yderligere oplysninger og pris.