Spilledåser med plader

polyphon_1898_39einhalb_cm_doppelkamm polyphon104

Spilledåser, der spiller ved hjælp af udskiftelige metalplader.

Denne type spilledåse er i lighed med valsespilledåsen forsynet med en tonekam og tænder. Tænderne svarer også her til antallet af toner. Da der ikke er en valse med stifter til at aktivere tonerne med anvendes der i stedet en plade af jern eller blik. Foran hver tand er der på en aksel anbragt et stjerneformet hjul med 4 spidser. Set fra oversiden er pladen forsynet med et stort antal huller. Imidlertid er der tale om udstansninger af blot de tre sider, hvorefter metallet er bukket vinkelret nedad og dermed danner en tap, hvilket ses, når pladen vendes om. Pladen anbringes på en centeraksel, der drejer med uret. Når en tap rammer den lodretstående spids på et stjernehjul presses dette en kvart omgang rundt og påvirker herunder den tilsvarende tand, der således kommer i svingninger og danner tonen. En fjeder under stjernehjulet sørger for, at hjulet derefter atter har en tap placeret lodret klar til næste gang, tonen skal aktiveres. Værket er opbygget med fjederoptræk, udveksling til centerakslen, hvorpå midten af pladen er anbragt og optræk foretages med et håndtag, som på de tidlige og mere primitive modeller sættes på centerakslen og drejes. På de lidt senere og mere avancerede modeller er håndsvinget anbragt på siden af kabinettet. Dette har den fordel, at værket kan trækkes op mens pladen spiller. På de større modeller kan hastigheden også reguleres med et håndtag lige som der findes et håndtag til start og stop. Pladen holdes under pres mod tandkam og stjernehjul ved hjælp af en arm, der er forsynet med et antal ruller, der presser pladen nedad. Ved pladeskift løftes armen, hvorefter pladen kan tages af og en ny plade sættes på. De større modeller har tillige 2 ruller anbragt på indersiden af kabinettets for- og bagkant. Når pladen presses mod tandkammen med låsearmen bliver dens for- og bagkant samtidig presset mod disse ruller, hvilket sikrer en større stabilitet. På de største modeller kan hver plade veje flere kg. Hele konstruktionen minder stærkt om de senere fonografer og grammofoner med optræk og pladespilledåser er da også forgængeren for disse. De blev produceret fra omkring 1880 i denne form og vandt stor udbredelse fra omkring 1890, hvilket forståeligt nok skyldtes muligheden for at vælge melodier i et helt andet omfang end på valsespilledåserne. Når der fremkom en ny populær melodi kunne man gå i musikforretningerne og købe den på plade. Produktionen blev i hovedsagen koncentreret omkring 3 producenter, Polyphon, Symphonium og Kalliope. I takt med udbredelsen af fonografer fra omkring 1910 og pladegrammofoner fra midten af 20-erne forsvandt interessen for disse spilledåser forståeligt nok, da det var en stor landvinding at kunne høre musik, som den var indspillet. De “moderne” plader var presset af shellak og roterede med 78 omdrejninger pr. minut. Polyphon hoppede med på den nye mode og producerede grammofoner med stifter og fjederoptræk. Endvidere havde de egen produktion af grammofonplader.

De mindste pladespilledåser er oftest udstyret med en 30 toners kam. Pladerne er omkring 11 cm i diameter. De større modeller har en pladestørrelse på 16-40 cm mens de allerstørste kan have plader på indtil 80 cm i diameter! Disse meget store maskiner havde værket og dermed pladen placeret lodret og var ofte bygget sammen med et underskab således, at hele apparatet var omkring 170 cm højt. De blev mest anvendt på restauranter, saloons og lignende til underholdning og dans. Nogle var forsynet med møntindkast og enkelte modeller havde endog automatisk pladeskift med forvalg via trykknapper. Simpelthen forløberen for de senere jukebokse.

For at give en kraftigere og fyldigere tone var nogle af de større og dyrere modeller udstyret med en dobbeltkam, altså 2 kamme anbragt modstående for hinanden i forhold til pladens centrum. Pladen aktiverer her den samme tone fra begge kamme samtidig, hvilket forøger styrke og klangdybde. Disse plader har selvsagt det dobbelte antal udstansninger og tappe. På nogle modeller var også tilføjet et antal klokker. Generelt kan det siges, at jo større diameter pladen har, desto flere toner og længere varighed af hver melodi, der jo svarer til en omdrejning.

Ved køb af pladespilledåser er det vigtigt, at der er et passende antal plader med. En pladespilledåse med en enkelt eller to plader giver ikke så meget mening i forhold til en valsespilledåse med 4, 6 eller 8 melodier. Det er muligt på diverse auktioner at finde brugte plader, men i betragtning af det meget store antal modeller der findes fra hver producent, hvor pladediameter, styring, toneantal og kamantal varierer er det en risikabel affære at købe disse plader da mulighederne for at få en stak plader, der ikke passer til instrumentet er ganske stor. Af samme grund har antallet af medfølgende plader stor betydning for spilledåsens værdi udover naturligvis dens størrelse og generelle tilstand. At finde et instrument med mere end 20 plader hører til sjældenhederne.

 

Salgsliste for pladespilledåser

MEDION DIGITAL CAMERA MEDION DIGITAL CAMERA

Denne spilledåse er fremstillet af Reuge i Schweiz. Kassen er af blankpoleret nøddetræ med acryllåg. Der er tale om en model, der stadig fremstilles og værket er da også fuldstændigt som nyt. Pladediameteren er 11 cm og spilleværket er forsynet med en tonekam med 30 toner. Optræk med nøgle, hvortil medfølger en skindpose. Start og stopfunktion, hvor der spilles til afslutning af pladen. Original brugsanvisning medfølger. Der medfølger 5 plader. Ekstra fabriksnye plader kan fortsat købes og jeg anviser gerne kontakt til tysk sælger. Reuges aktuelle model med samme værk er monteret i trækabinet med 2 rum, hvor spilleværket er anbragt i det ene, mens det andet er beregnet til ekstra plader. Prisen for værket i denne “indpakning” er ca. 8.000 kr.

Pris: 3.900- kr.

 

 

 

MEDION DIGITAL CAMERA MEDION DIGITAL CAMERA

Stor pladespilledåse. Her har vi en af de største bordmodeller inden for pladespilledåser. (47x38x25 cm). Den anvender en pladediameter på 30,5 cm. Fabrikatet er Symphonium, som i datiden blev vurderet til et af de mest eksklusive mærker, hvor der er gjort meget ud af både spilleværk og kabinet. Der er således kunstfærdigt mønstrede bronzehåndtag på siderne. Værket er udstyret med dobbeltkam, der er anbragt modstående og forsynet med 43 tænder. Denne opbygning sikrer en kraftig lydgengivelse og god klangfylde, der understøttes af en meget tung bronzeklangbund der giver en god ræssonans. Instrumentet er bygget omkring 1890 og har givetvis oprindeligt været ejet af en velhavende familie. Dette understøttes af, at der til instrumentet medfølger 52 plader, hvilket er det største antal, jeg nogensinde har set medfølge en pladespilledåse. Her er altså absolut intet behov for at gå på jagt efter ekstra plader, som måske viser sig ikke at passe til instrumentet. Optræk finder sted ved håndsving på siden og der forefindes en hastighedsregulator til venstre for værket samt en start- og stoparm udvendigt på venstre side, således at betjening kan ske med lukket lug, hvilket forbedrer lydkvaliteten yderligere.

Et decideret tilbud for den kræsne samler, men på grund af den kraftige lyd og de mange plader absolut også et aktiv f.eks. på en highteccafe eller en eksklusiv pub, hvor “dagens tilbud” kan udvides med “dagens nostalgiske melodi” til stor underholdningsværdi for gæsterne,

For yderligere oplysninger og prisgrundlag henvises til kontakt/info.