Forside

26eralt walzenspielwerk_glocken1_tm Eksempelpladespilledaase

Jeg har altid interesseret mig for musik og startede allerede som 5-årig med at gå til klaverundervisning. Interessen er fortsat siden da og jeg har gennem hele livet spillet blandt andet klaver, hammondorgel, klarinet, saxofon og kontrabas. Det har dog hele tiden været som hobby selvom jeg ofte har underholdt på klaver og orgel til fødselsdage, bryllupper og andre festlige begivenheder.

I takt med EDB-alderens fremmarch har elektroniske efterligninger af de originale instrumenter spillet en stadig større rolle i musikbranchen. En række plader er således i dag alene indspillet med elektroniske instrumenter i en kvalitet, der gør disse vanskeligt at skelne fra de “rigtige” instrumenter. Denne udvikling vil givetvis fortsætte til ugunst for de musikere, der har brugt hele eller dele af deres liv til at dygtiggøre sig på et eller flere instrument. I takt med en sådan udvikling er det fristende at vende tilbage til en tid, der aldrig kommer tilbage, altså før elektronikkens tidsalder, hvor musikken naturligvis havde en lige så stor plads som i dag, men blev udøvet på de rigtige instrumenter eller spillet ved hjælp af mekaniske instrumenter. Her tænker jeg altså på tiden inden radio, fjernsyn eller grammofon var opfundet. Musikalsk underholdning var således begrænset til enten de udøvende musikere “live” eller selvspillende instrumenter, som fra omkring 1850 kunne være spilledåser, ure med musik, lirekasser, selvspillende klaverer eller en kombination opbygget som et mindre orkester med orgelfløjter, trommer, trompeter, violiner og meget mere. Musikken blev spillet ved hjælp af sindrige urværker, der aktiverede instrumenterne, blæsebælge til blæsestemmerne, valser med stifter og senere papirruller med udskæringer, der ved passage af en række afbrydertaster aktiverede de enkelte toner på instrumenterne.

Interessen for disse gamle selvspillende instrumenter har været støt stigende gennem de senere år. Dette afspejler sig desværre også i form af støt stigende priser, når disse handles. Til gengæld er det både en underholdende og solid investering da udbuddet er begrænset.

For et stykke tid siden begyndte jeg selv at samle på mekaniske musikinstrumenter. Da udvalget er meget lille i Danmark har jeg etableret kontakter rundt omkring i Europa og USA og købt gennem disse. Jeg har på denne måde efterhånden fået opbygget en ganske pæn samling og er stadig på udkig efter sådanne instrumenter.

Hvis du har derfor har gamle mekaniske musikinstrumenter, du er interesseret i at sælge, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Jeg gør dog opmærksom på, at jeg ikke er køber til legetøjsspilledåser.

Da jeg ikke har ubegrænset plads sælger jeg også løbende ud af min samling således, at der kan blive mulighed for nye køb og samtidig en vis udskiftning i instrumenterne. Jeg har derfor inden for de forskellige kategorier, der er anført i menuen til venstre, listet en række instrumenter, der for tiden er til salg hos mig. De er alle ledsaget af en beskrivelse af deres tekniske data, billeder er indsat og der er for de flestes vedkommende mulighed for at høre et musikeksempel. Bemærk: Din browser skal tillade visning af aktivt webindhold for at knapper til afspilning vises og kan aktiveres. I starten af hvert afsnit er givet en kort beskrivelse af, hvorledes de pågældende instrumenter er opbygget og fungerer. Der er for de flestes vedkommende anført en salgspris. For enkelte eksemplarer er der i stedet henvist til at kontakte mig for yderligere oplysninger. Dette gælder selvfølgelig også for tilsendelse af ekstra billedmateriale eller aftale om besigtigelse. Jeg bor i Nordsjælland. De nærmere vilkår i forbindelse med salg fremgår af afsnittet “kontakt og info”.

Måske har du specielle ønsker om køb af et mekanisk musikinstrument, som ikke fremgår af min salgsliste. Hvis jeg ikke direkte kan imødekomme dette har jeg eventuelt mulighed for at søge efter det i den store verden og købe det for dig i kommission. Jeg er dog ikke indstillet til at rejse f.eks. til USA for at besigtige en spilledåse, hvorfor den pågældende vare må købes for din regning i den stand, der fremgår af varebeskrivelsen. Der ydes normalt ingen garanti på sådanne antikviteter, men skulle der vise sig behov for reparation eller restaurering har jeg de fornødne kontakter til at udføre dette.